LOFOTEN
KRIGSMINNE MUSEUM
HOVEDSIDE
9 april


FLYVÅPNET
1940
9 APRIL

SIDE 3  


TALL
TYSK
INVASJON9 APRIL
2

FLYVÅPNET 1940

Det norske flyvåpen var meget begrenset i 1940.
I Nord-Norge besto det av 6 Fokkerfly som var stasjonert i Finnmark. Det var Hålogaland Flygeravdeling.

Ved det tyske angrepet 9.april 1940 ble avdelingen beordret til Bardufoss for å settes inn i kampene der.

Etter en dramatisk tur i snøkov og kuling, hvor
flyene måtte nødlande, greier de å ta seg fram til Bardufoss. Avdelingens utstyr og personell ble ettersendt med skip.

De 6 Fokkerne ble umiddelbart satt inn i oppdrag sammen med et Tiger Moth observasjonsfly. Avdelingen fløy utallige tokter på rekognosering, fotooppdrag, med meldinger samt bombeangrep på tyske stillinger. De utviklet sitt eget bombesikte som
de ga tilnavnet "German-Killer".

16. april må Fokker 381 kasseres pga. tysk mitraljøseild.

20. april havarerer Fokker 379 på flyplassen på Målselv. Avgangen foregikk i vind og tungt
føre mot broen over elven ved Rundhaug. Flygeren så at han ikke ville klare å komme over broen, slo av motoren og kjørte flyet inn mellom brokarene….

Den 25.april går Fokker 383 tapt pga. ising og elendig vær. Begge flygerne hopper ut i fallskjerm og berger seg.

Når snøen forsvinner dukker et nytt problem opp. Man har bare 2 sett med hjul som må brukes på skift, noe som selvfølgelig er frustrerende for mannskapene.

Fokker 389 havarerer totalt 4 mai etter en dramatisk
luftkamp i Raudalen. Flygeren løytnant Eggen og
speider Håkon Kyllingmark blir begge alvorlig skadet.
Verst går det utover Eggen som blir sittende fastklemt i flyet med motoren i fanget.


RAF ofiser
RAF pilot.
Flyet hadde over 200 km i timen da det traff
bakken og det er utrolig at de overlevde. Kyllingmark besvimer flere ganger da han går etter hjelp med brukket ankel.

Fokker 387 havarerer ved landing den 7. mai i Kirkenes og den ene av flygerne blir skadet.

10 mai får avdelingen forsterkinger sørfra med 5 Fokkerfly og 5 Tiger-Moth. Et av Tiger-Moth flyene
havarerer under landing på Kirkenes 27. mai. Ved kapitulasjonen 10. juni 1940 hadde avdelingen 6 Fokkerfly og 5 Tiger-Moth.


NORSK
FLYGER

1940NORSK
FLYGER


1940

TALL
TYSK INVASJON

Tall om tyskernes invasjon 1940,Weserübung.
9 april 1940 til 10 juni 1940.

Det tyske felttoget i Norge var kort, men det krevde sine liv.
Bak hvert eneste av disse anonyme tallene skjuler det seg
tragedier og menneskelige lidelser.

853 nordmenn døde i strid under felttoget i Norge. Like mange ble såret, noen av dem skadet for livet.

566 av nordmennene som falt i strid tilhørte hæren. 67 av dem var befal.

Marinen mistet 283 mann og Hæren og Marinens Flyvåpen mistet 4 mann.

185 sivile som ikke deltok i kamphandlingene mistet livet.

3700 tyskere ble drept. Av disse var 2400 på skip som ble senket.1900 britiske soldater ble drept, skadet eller tatt til fange i Norge.

2500 briter omkom under transport til og fra Norge.

500 av de franske og polske styrkene ble drept, skadet eller tatt til fange.

100 norske fly ( ca. ) ble ødelagt.

35 tyske skip ble senket. 6 ubåter-3 kryssere-10 jagere-1 torpedobåt + 15 div.

112 britiske fly gikk tapt.

242 tyske fly ble ødelagt, hvorav en tredjedel var transportfly.

4000 bygninger ble helt ødelagt.

10000 bygninger ble skadet.

300 broer ble sprengt.

LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001