LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
SVOLVÆR - LOFOTEN

BRENNING AV FINNMARK
 
TYSKERNE ETTERLATER LITE IGJEN PÅ FINNMARKA.
  16 718 bygninger ble flammenes rov

under tilbaketrekkingen av de tyske styrker i Finnmark
til forsvarslinjen Lyngenfjord-Skibotn.
9. APRIL
LOFOTRAIDET
GESTAPO
OKKUPASJON
MARINEN - HANDELSFLÅTEN
MIL.ORG.
RUSSERFANGER
GRINI
BRENNING AV FINNMARK
FRONTEN MOT MURMANSK
FRIGJØRINGEN
HOVEDSIDE


VITE
MER

BRENNING
forts.

SOLDATENE
bilder.BRENNING AV FINNMARK
HØSTEN 1944

Ansvarlig general var Lothar Rendulic.
Han hadde også ansvaret for tilbaketrekkingen av
20. bergarme fra Finland som besto av 170 000 mann, 13 000 lastebiler, 40 000 hester og tusener av russiske krigsfanger.

I Finnmark hadde russerne gått til angrep og
19 armekorps ble presset tilbake.

For Wehrmacht var det viktig at den militære retretten gikk uten forsinkelser, uten å bli belemret med brenning av bygningsmasse og evakuering av en stor sivilbefolkning.

Men Terboven ville det annerledes og fremmet forslag og tvangsevakuering.

Den 25. okt. 1944 tar de russiske styrkene Kirkenes.
Byen var nesten utslettet av russiske bombeangrep og ca. 4000 av befolkningen berger seg ved å søke tilflukt i A/S Sydvarangers gruver.
Det er den 6. bergdivisjon som skal utgjøre den tyske baktroppen og har ordre om å ødelegge alt etter seg.


28. okt. sender Hitler ut et Führerbefhel (førerordre) om tvangsevakuering. Terboven har fått sitt ønske oppfylt. De tyske ettertroppene gjorde sitt beste for å følge ordren, og gikk metodisk til verks. Rom for rom i husene ble antent, vinduene slått inn for å få god trekk, og kyr og sauer slaktet.

Befolkningen fikk mange plasser kort tid på seg for å gjøre seg klar til evakuering. Og langt fra alle ville la seg evakuere.

I Tana rømte hele barnehjemmet (26 barn) for å unngå evakuering. Andre plasser stakk folk til fjells eller ut på vidda. Folk tok
tilflukt i hytter, huler og gammer. I Gamvik rømte 450 til fjells og så derfra sine hjem gå opp i flammer.

Og selv om tyskerne forlot så måtte man være forsiktig. Langs hele kysten dro de tyske vaktbåtene på jakt etter folk som hadde satt seg ut over "der Führers" ordre.


 


  BRENNING AV
  FINNMARK

  FORTSETTELSE
  se
VITE MER

10563 BOLIGER BLE BRENT NED 
 
ALLE DYR SOM MAN IKKE RAKK Å
SLAKTE BLE SKUTT


TYSK AMMUNISJONSSKIP EKSPLODERER
UTENFOR KYSTEN AV FINNMARK.
 
BILDET
VISER HVOR LITE
ENKELTE FIKK MED
SEG FRA SINE HJEM
NÅR DE I ALL HAST BLE DREVET SØROVER.
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001