LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
SVOLVÆR - LOFOTEN

MILORG
 
KOMPANI LINGE
  
Milorg er betegnelsen på den militære motstanden

mot den tyske okkupasjonen. De blir også omtalt som
"Hjemmestyrkene".
9. APRIL
LOFOTRAIDET
GESTAPO
OKKUPASJON
MARINEN - HANDELSFLÅTEN
MIL.ORG.
RUSSERFANGER
GRINI
BRENNING AV FINNMARK
FRONTEN MOT MURMANSK
FRIGJØRINGEN
HOVEDSIDE


VITE
MER

KOMPANI
LINGE

Milorg og Norske kompani Linge
utførte
flere
oppdrag
sammens
over
Norge.MILORG
Milorg var et landsomfattende apparat som var inndelt i 14 distrikter og hadde sin spede begynnelse høsten 1940.

Arbeidet besto i etterretning , sanitet, forsyning, transport, spionasje, samband, dekning og hjelp til transport til Sverige.

Sommeren 1941 får Milorg kontakt og ønsker en godkjennelse av sitt farlige arbeid. Denne får de den 20.11.41. Til tross for opprullinger, henrettelser og tortur fra Gestapos side, vokser Milorg til utrolige vel 40000 mann siste krigsåret.

Shetlandskgjengen fraktet i begynnelsen våpen på fiskeskøyter over Nordsjøen. Også ubåtjagere ble tatt i bruk, men det var først
etter invasjonen på kontinentet at bevæpningen blir tilfredstillende innen Milorg.

Siste året var de fleste av distriktene bevæpnet gjennom 700 vellykkede flyslipp fra Storbritannia. Det bør nevnes at 23 engelske og 5 amerikanske fly gikk tapt. Ca. 200 av flymannskapene mistet livet under disse toktene.

Fra slutten av 1943 har Jens Christian Hauge en sentral plass og er blitt lederen av organisasjonen. Han reiser flere ganger ut av Norge for å delta i konferanser om motstandsarbeidet med regjeringen.

En av de mest kjente motstandsmenn er Gunnar Sønsteby, også kalt Nr.24 eller Kjakan. Han drev med motstandsarbeide mot okkupasjonsmakten før ordet "hjemmefront" hadde fått noen mening. Bl.a. tok han seg over til Sverige i 1940 og forfrøs beina forferdelig på tilbaketuren. Han drev med etterretning og hadde et stort antall dekkleiligheter. Han hadde som regel å ligge bare en natt
på samme plass.

Sønsteby ble innlemmet i Kompani Linge og deltok i en rekke
utrolig dristige sabotasjeaksjoner som leder for Oslogjengen.

BLADET KOM UT I 1945

MILORG SOLDAT
UNIFORMEN HAR TILHØRT LEIF AAGAARD
 
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001