LOFOTEN
KRIGSMINNE MUSEUM
HOVEDSIDE
MilorgKOMPANI
LINGE   
Milorg og Norske kompani Linge
utførte flere
oppdrag
sammens
over
Norge.MILORG
2

KOMPANI LINGE
Kompani Linge har fått sitt navn etter Martin Linge, født 1894. Han var en av de første som fikk flyopplæring i Norge, men bestemte seg i stedet for å satse som skuespiller. En tid reiste han også til sjøs.

Når krigen kom til Norge fikk livet til Linge en ny mening. Som militært utdannet deltok han i kampene ved Åndalsnes iskaldt og heltmodig som løytnant, fikk en granatsplint i foten og ble den første
norske krigsskade offiser som kom over Nordsjøen.


I England fikk han ansvar for å rekrutteringen av mannskap til en norsk spesialstyrke som senere fikk navnet Kompani Linge. Her samarbeidet han med bl.a. Nordahl Grieg. Linge var den fødte leder, uredd og inspirerende, hadde en praktfull stemme og "glimt i øyet".


Den første opperasjonen som Lingekarene var med på var Lofotraidet 4.mars 41. Her deltok 52 mann. Linge hadde med et pengebeløp på denne turen og håpet han kunne treffe noen som var villig til å bringe gaven til hans familie i Oslo slik at de kunne ha noe å leve for.

Under raidet oppsøker han bokhandelen i Svolvær og spør etter sjøkart. Både Astri Rødsand og hennes mann Asbjørn Rødsand fatter tillit til denne rolige og høflige commandosoldaten uten distinksjoner. "Jo kart kunne det vel bli en råd med", for Rødsand hadde gjemt bort alle sjøkartene og ikke solgt et eneste til tyskerne.

Commandosoldaten lyste opp da han fikk se alle sjøkartene og kjøpte i samme slengen lyrikk av Arnulf Øverland. Kanskje ikke helt vanlig litteratur for commandosoldater.

Da er det han fatter tillit til ekteparet og spør om de ikke kan gjøre ham en stor personlig tjeneste. Han overlever en skinnpung som inneholder noen penger og som han håper kan bli levert til sine barn i Oslo. "Hils fra fyrbøter Martin Jensen, så vil kontakt-personen forstå hvem som var avsender" sier han. Det blir Astri Rødsand som påtar seg oppgaven med å reise til Oslo, noe som ikke var helt enkelt under krigen. Der får hun overlevert pengene etter en del viderverdigheter, treffer barna og drar tilbake. Men ingen vet navnene på hverandre… Det måtte bare være slik.

Først mange år senere blir gåten med commandosoldaten løst. Det hadde vært Martin Linge.


Men Linge fikk ikke leve så lenge etter Lofotraidet. Under raidet mot Måløy i romjulen 1941 var Linge i fremste rekke og falt under angrepet mot det hotellet som tyskerne hadde sitt hovedkvarter. Kompaniet som han hadde vært med på å grunnlegge, ble siden oppkalt etter ham.

Soldatene ble spesialtrent i England for senere operasjoner i Norge. Treningen kunne for eksempel. bestå i at de ble landsatt fra båt på den engelske kysten. Så ble det satt ut rykte om at tyske agenter var i området. Og så skulle man se om de ble tatt eller ikke…..

Det var til tider ganske ville tilstander når noen av Lingekomp. ble arrestert som tyske spioner. Så etter en tid forandret man opplegget noe…

Totalt ble over 500 spesialutdannet innen kompaniet . Mange av Lingekarene ble utsatt for ekstreme påkjenninger under oppdrag i Norge. Ble de tatt til fange var det dødsstraff.

Hjemmestyrkene (motstandsbevegelsen) hadde større tap enn mange er klar over. Hele 2 091 falt, av dem 266 kvinner. Av disse ble 363 menn og 3 kvinner henrettet av tyskerne.


Kompani Linge uniform

Kompani Linge, fallskjermsving
og armbind fra Milorg 1945.

Norske merker 2.v.krig.

Armstripe kompani Linge. Skrivemaskinen ovenfor
ble brukt av motstands-bevegelsen til og skrive
illegale aviser i Svolvær.

Radiomottaker brukt av motstands-
bevegelsen i Svolvær.

Milorg og Norske kompani Linge utførte flere oppdrag sammens over Norge.

De var spesialtrenet og hoppet ut over Norge i fallskjerm. Mange av disse soldatene gjorde en utrolig innsats. De var ofte utsatt for ekstreme påkjenninger. Det var for eksempel ikke uvanlig at de kunne bli sluppet av på feil sted….

Leif Aagaard (som senere utdannet seg til prest) ble sammen med en kamerat sluppet ut alt for høyt og milevis fra målområdet.

Dette var om vinteren og med over 30 kuldegrader i et heller ugjestmildt terreng, så faren for å fryse i hjel var overhengende. De gikk/klatret i 36 timer uten stans og bokstavelig med livet som innsats før de kom seg i hus.


Vi glemmer kanskje lett alt slitet som motstandsarbeidt medførte.

Lingesoldat Eldar Hagen, som var en topptrenet Lingeman, var så sliten av å slepe på våpen og konteinere samt grave ned utstyr at han i en bratt nedoverbakke sovnet av på skiene.

Han slo seg så ettertrykkelig at det tok lang tid før han kom til hektene igjen.


Lingesoldat 1943.
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001