LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
SVOLVÆR - LOFOTEN

ISHAVSFRONTEN MOT MURMANSK
 


MANGE MISTET LIVET I DET BARSKE NORDOMRÅDET
  
Angrepet mot Sovjetunionen startet 22.juni 1941
etter en voldsom militæroppbygning i finnmark
spesielt Kirkenes-området.

9. APRIL
LOFOTRAIDET
GESTAPO
OKKUPASJON
MARINEN - HANDELSFLÅTEN
MIL.ORG.
RUSSERFANGER
GRINI
BRENNING AV FINNMARK
FRONTEN MOT MURMANSK
FRIGJØRINGEN
HOVEDSIDE


VITE
MER

PANSER
SKIPET
TIRPITS

TYSK
FLYVÅPEN
VED
NORD
FRONTEN


ISHAVSFRONTEN MOT MURMANSK

Framstøtet strandet i Litsadalen ikke langt fra Murmansk.

Noe lenger sør og øst dannet en annen frontlinje seg, den fikk navnet Salla-fronten.
Her forblødde soldatene - tyske og russiske.

Våren 1942 (april) fikk de tyske styrkene
inndratt vinterutrustningen. Firkantet som Wehrmachts system var ble dette gjort samtidig over alt.

Men klimaet ved ishavsfronten er ikke det samme som ved Svartehavet… En forferdelig snøstorm brøt løs og de tyske soldatene som ikke lenger hadde vinterklær kjempet desperat for ikke å fryse i hjel.

Da går de sovjetiske styrkene til angrep. Det blir en forferdelig kamp.


Hele frontlinjen vakler. Den tyske sjef for 6. Gebirgsdivisjon general Schörner var nådeløs. Alt som kunne krype å gå blir sendt til fronten, kokker og hestepassere, kontorpersonale og lagerfolk. Alle får stukket et gevær i neven og sendt i il marsj mot fronten.

Flere begår selvmord under marsjen. Både tyskere og russere går seg vill i stormen og dør av kulde og utmattelse. Mange omkommer når de forsøker å bringe forsyninger fram til den tyske frontlinjen.
En russisk infanteridivisjon kom overholdet ikke i kamp.
Halve mannskapsstyrken går tapt pga. forfrysninger og snøblindhet.

Stormen raser videre og flere plasser søker villfarne tyske og sovjetiske soldater sammen og forsøker å berge livet. De blir funnet etter at slaget er over - ihjelfroset.

Etter 3 døgn begynner stormen å ebbe ut. Det samme gjør de 37 sovjetiske infanteribataljoner samt en marinebrigade på ca. 4500 mann som ledet ann i angrepet.

Men kampen har kostet ufatterlige lidelser. Russerne har 8000 døde. Bare 192 ble tatt til fange. De tyske tapen er vanskelig å anslå så vi må bruke noen eksempler. Kompani Schoeber besto av 148 mann. Etter 4 dager var kompaniet redusert til 10 soldater.. Kompaniet til
pionerene var på 494 mann - etter 4 dagers kamp i snestrom var de 12 mann tilbake…

Kirkenes var den byen som lå nærmest fronten og hit ble de sårede fraktet. Og de sårede fortsetter å komme hele sommeren . høsten. vinteren- neste vår og sommer- helt til Litsa og Salla fronten bryter sammen senhøstes 1944.

Telegrafen i Kirkenes ligger på kaia like ved stedet hvor de sårede blir losset og tatt om bord i de store hospitalskipene "Meteor" og "Stuttgart". Skrikene fra de sårede som blir båret ut av ambulansene er fryktelig for telegrafdamene å høre på. Når skipene er full-lastet sniker de seg sydover, passerer rett utenfor Lofoten og fortsetter mot de store lasarettene i Tyskland.

Soldater fra Litsa og Sallafronten kom også til Lofoten senhøstes 1944. Disse var av et annet "kaliber" enn de som folk var vent med og ble betraktet som farlige.


Tysk gebirgsjäger
GENERAL HUBAART LANZ

TYSK PANZNERSOLDAT. OFFISER

TYSK POLARKUSTE
VÅPENSKIOLD

TYSK PLATTE FOR MINESVEIPERE
   Forholdene på   Litzafronten var   til tider   umenneskelige   for sodatene.

  Lange   avstander i et   veiløst og goldt   landskap.

  Til venstre en   som har froset   ihjel.

  Til høyre en   som står på vakt   mot   "bolsjevismen".
  Legg merke til   lagret av   håndgranater   forann ham.TYSK KIRKEGÅRD VED MURMANSK
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001