LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
SVOLVÆR - LOFOTEN

OKKUPASJON
 
  Morgenen den 9. april 1940
våknet befolkningen i Norges hovedstad samt en rekke
kystbyer opp til en verden som ikke bare var ny,
men også uvirkelig.
9. APRIL
LOFOTRAIDET
GESTAPO
OKKUPASJON
MARINEN - HANDELSFLÅTEN
MIL.ORG.
RUSSERFANGER
GRINI
BRENNING AV FINNMARK
FRONTEN MOT MURMANSK
FRIGJØRINGEN
HOVEDSIDE


VITE
MER

SVOLVÆR
1940

NS
NASJONAL
SAMLING

RIEGEL

TYSK
SEMENT
SEKK


OKKUPASJON
De første ukene var kaotiske og i begynnelsen av mai kapitulerer styrkene i Østlandsområdet og får følge av de norske avdelingene i Trønderlag.

I Nord-Norge fortsetter kampene med hjelp fra engelske, franske og polske styrker og Narvik blir gjenerobret den 28. mai.

Men lynkrigen på kontinentet tvinger våre allierte til å trekke seg ut og den 10.juni kapitulerer vi. Norge var okkupert.


Som øverste politiske leder blir Joseph Terboven utnevnt. Han var en fanatisk nazist som ikke viste noen nåde for sine motstandere. Han uttalte at "hvis ikke nordmenn kan elske oss, så skal de lære å frykte oss". Et ordtak han levde opp til. Han bosatte seg på Skaugum og det var ikke lov til å fortelle vitser i hans nærvær. Terboven ble Norges onde ånd og det var få eller ingen som likte ham.

Som et ledd i å skape "normale" tilstander krevde tyskerne at presidentskapet skulle kreve at kongen skulle trekke seg fra tronen sommeren 1940. Og utrolig nok sender presidentskapet brev den
27.juni der de ham om å abdisere for "å skape endelig fred i Norge".

Brevet skaper selvfølgelig forbitrelse og i en tale i BBC 8 juni avviser kongen anmodningen. Men tyskerne fortsatte presset og 10. sept. samles stortinget for siste gang og vedtar med 75mot 55 stemmer suspensjon av kongehuset og regjeringen….

En verre start på motstandskampen kunne vi vanskelig fått!
Heldigvis sto både kong Haakon og regjeringen klippefast i denne mørke time for landet og avviste på ny henstillingen. Den 25. sept. oppløser Terboven de politiske partiene i Norge og bare NS, Quislings parti blir lovlig.

Frontlinjene har blitt lagt. Hvor mange medlemmer NS egentlig fikk under okkupasjonen er vanskelig å fastslå. Det totale medlemstall

GRØNN POLITI

TYSK ARTILLERIST
 
kan settes til ca. 50 000, men en del ble medlem for å berge jobbene sine, andre av økonomiske grunner.

Men de som virkelig trodde på nasjonalsosialismen og deltok i de sortkledde hirdtroppene, opptrådte ofte agresivt. De hadde liten sans for humor og en binders (symbolet for vi holder sammen) festet på jakkeslaget kunne være nok til en masse trøbbel.


Der var også mange av hirden som vervet seg til Waffen SS og deltok på Østfronten. Men den nasjonale "nyordningen" som tyskerne og NS ønsket å gjennomføre i Norge møtte massiv motstand. Idrettsforeninger la seg brakk og boikottet stevner, fagforeningene nektet å delta, prestene sa klart nei til "den nye tid" og ble avsatt.

I stedet kom der "naziprester" hvilket igjen førte til tome kirker. Kjent er historien fra Trondheim om "nazibiskop" Lothe som på søndags formiddag sitter i restauranten Palmehaven og forlanger cognac. (han var for øvrig kjent som en veldig begersvinger) Hvoretter kelneren ser litt kjølig på ham og sier:"Ikke i kirketiden, herr biskop"… Lærerne ville heller ikke bøye seg for nazifiseringen av skolene og her settes hardt mot hardt. De blir arrestert og sendt på tvangsarbeide til Kirkenes.

I løpet av 1942 lider hele holdningskampen til totalt nederlag for NS og tyskerne. Samtidig starter den militære fasen av motstandsarbeidet for alvor gjennom oppbygningen av Milorg og kompani Linge, det som fikk det offisielle navnet Hjemmestyrkene. Mange av disse utførte livsfarlige opprasjoner mot Wehrmachts innstalasjoner i Norge. Vil du vite mer om dette anbefales boka av Gunnar Sønsteby "nr. 24, eller bøkene av Max Manus og Gjems Onstad.

Men ved siden av holdningskamp og motstandskamp ble det også ført en annen kamp. Og det var strevet for å overleve. Alt var rasjonert, der var til tider heller ikke mulig å få det som sto på rasjoneringskortet. Forbud og restriksjoner preget hverdagen.

I Lofoten og Vesterålen var vi noe bedre stillet pga. tilgangen på fisk. Langt verre var det for folk i byene som bare hadde matvare-rasjonene å leve av. Byttehandelen fikk veldige dimensjoner. Avisene kunne ha hundrevis av bytte- annonser. Ikke rart at befolkningen så fram til en forandring.

Våren 1945 var fylt med spenning og det var klart for alle at Tysklands militære sammenbruk var nært forestående. Og den 8. mai er endelig over. Nazityskland går med på en betingelsessløs kapitulasjon. Hitler har skutt seg og Terboven sprengte seg i luften på Skaugum. "Vår kamp er kronet med seier, Norge er atter fritt", lød parolen fra Hjemmestyrkene.
 Ikke alle er klar
over at så mange
som vel 10 000 nordmenn meldte
seg til tjeneste i
Waffen SS.

Avdisse ble
ca. 5700
sendt til fronten.
Ca, 700 falt.

Bilde til høyre:
Tysk offiser
Luftwaffe.

Norsk frontkjemper
i Waffen SS
til venstre


 Tysk postkasse.NS -Politilue.
Tysk vaktsoldat.
 
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001