LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
SVOLVÆR - LOFOTEN

RUSSERFANGER
 
FRA FANGELEIR VED GRAVDAL
Normann gratulerer russefange 8. mai 1945
  
Det var totalt over 100 000 krigsfanger i Norge
under 2.verdenskrig. Av disse var ca. 84 000 russere som
var blitt tatt til fange på østfronten.
9. APRIL
LOFOTRAIDET
GESTAPO
OKKUPASJON
MARINEN - HANDELSFLÅTEN
MIL.ORG.
RUSSERFANGER
GRINI
BRENNING AV FINNMARK
FRONTEN MOT MURMANSK
FRIGJØRINGEN
HOVEDSIDE


VITE
MER


TYSKE
HOLD-
NINGER
TIL
FANGERRUSSERFANGER
Ca. 13 000 av dem var døde da freden kom.

Antallet fanger fra Jugoslavia var ca. 4 200. (serbere). Tyskerne behandlet serberfangene enda mer umenneskelig enn russefangene.


Fangene hadde et blodslit med bygging av veier og jernbane i Nord-Norge. Forholdene der fangene bodde kunne variere fra brakker til rene tilintetgjørelsesleire hvor de var innkvartert i jordhuler.


Det var også forskjell om det var den tyske hæren (Wehrmacht) eller om det var SS-som styrte leiren. De aller verste leirene var SS ansvarlig for. Her kan nevnes "Blodveien" ved Rognan samt redselsleiren i Beisfjord ved Narvik.

I Beisfjord ble forholdene så forferdelige at det ble for galt selv for tyskerne og leiren ble tatt i fra SS og fangene sendt til Korgen. Men da levde bare ca. 180 av 950 mann. (serbere)

I Lofoten hadde vi flere leirer for russefanger. Her ble fangene noe bedre behandlet, men det avhang av hvor nazifisert vaktpersonalet var.

En jente fra Svolvær (Marith Robertsen) som ga matpakken sin til en fange og ble sett av vakta, ble sittende 3 mnd. i fengsel i Kabelvåg. De fleste fangene i Lofoten berget dog livet, men ikke alle. I leiren ved Sund i Lofoten ble 2 henrettet da de hadde stjålet en pistol. Forholdene i Steigen var imidlertid i 1945 helt forferdelige. I Nordland var der ved krigens slutt over 30 000 russefanger.

PISK BRUKT AV TYSKE FANGEVOKTERE

RUSSISKE FANGER I ARBEIDSLEIR

RUSSISKE FANGER.
BILDE OVER OG UNDER.

 
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001